Nieuws

Verslagen medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. Er worden in bijeenkomsten vergaderd over allerlei zaken die over onze school gaan. Hieronder zijn de notulen van deze vergaderingen beschikbaar.

Schooljaar 2023/2024

13 november 2023 MR Notulen 1 – 13-11-2023
23 januari 2024 MR Notulen 2 – 23-01-2024
04 maart 2024 MR Notulen 3 – 04-03-2024