Contact

Ziekmeldingen
Vanaf 07.30 uur (en liefst voor 08:15):
via SocialSchools met een bericht naar de leerkracht
via telefoon: 070 3248678

Administratie
Sabrina de Jong
Telefoon: 070 3248678
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag ochtend en donderdag ochtend

Adres:
Dreibholtzstraat 2
2596 XG Den Haag
Telefoonnummer: 070 324 8678
Emailadres: administratie@obsbenoordenhout.nl

Contactformulier

Kennismakingsochtenden

Wat leuk dat jullie interesse hebben in onze school. Om alvast een goed beeld van onze school te krijgen, kunt u via de website onze schoolgids, het schoolplan en onze schoolfilm alvast bekijken.

Verder bieden wij u de mogelijkheid om kennis te komen maken met de school middels een informatieochtend.
Tijdens deze ochtend tonen wij onze schoolfilm, geven wij wat aanvullende informatie, is er ruimte om vragen te stellen en zullen we na afloop een rondleiding geven door de school. Deze uitleg wordt volledig in het Nederlands gegeven. Vragen kunnen uiteraard wel in het Engels gesteld worden.

U kunt zich hiervoor inschrijven door een email te sturen naar administratie@obsbenoordenhout.nl U zult een ontvangstbevestiging van ons ontvangen. Om de rust te bewaren binnen school vragen wij u uw kind(eren) niet mee te nemen.

De informatieochtenden zijn altijd rond de vastgestelde aanmeldperiodes voor onze regio. In het schooljaar 2023-2024 zijn de volgende informatieochtenden:

Vrijdag 1 december 2023
Dinsdag 12 december 2023
Donderdag 14 december 2023

Dinsdag 27 februari 2024
Donderdag 7 maart 2024
Dinsdag 12 maart 2024
Donderdag 23 mei 2024
Dinsdag 28 mei 2024
Dinsdag 4 juni 2024

De informatieochtend start om 09.30 en duurt ca. 1 uur.

Inschrijven Kennismakingsochtend

Aanmelden 3 jarigen

Procedure:

Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is kunt u uw kind wettelijk pas aanmelden op een basisschool.
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, ontvangt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier basisschool waarmee u uw kind kunt aanmelden op de basisschool van uw keuze. Let er wel op dat wij een school zijn met een leerling plafond. Dit wil zeggen dat wij per schooljaar een maximumaantal kinderen aannemen. Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen zijn, vindt er een loting plaats. Eerst worden de kinderen geplaatst die voorrang hebben, daarna de andere kinderen. Voorrangsregels geven geen garantie tot plaatsing.

Obs Benoordenhout hanteert de volgende voorrangsregel:
– het kind heeft een broer of zus die al op onze school zit.

Meer informatie over het vinden van een basisschool kunt u hier vinden
Voor eventuele vragen over de aanmeldprocedure kunt u mailen naar vragen-onderwijs@denhaag.nl

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging, neem dan contact op met de administratie van school.

 

Aanmelden bij OBSBenoordenhout

Stap 1: invullen formulier

Als u uw kind wil inschrijven bij ons op school dan moet het inschrijfformulier dat u gekregen heeft van de gemeente invullen en inleveren bij onze administratie. Hier vindt u een digitale versie van dit formulier.

Stap 2: lever het formulier in bij de school

U moet het ingevulde formulier inleveren op school. Dat doet u bij de administratie. U moet dan ook uw paspoort laten zien. De administratie controleert het formulier en het paspoort.

Stap 3: de school verwerkt de inschrijving

Wij verwerken uw inschrijvingin het gemeentelijke aanmeldsysteem. U ontvangt van dit systeem een bevestiging.

Stap 4: de plaatsing

Vanuit “onderwijs transparant” (het gemeentelijke systeem) hoort u of u geplaatst bent op onze school.

Aanmelden voor groep 2-8

Procedure:

Mocht u van school willen wisselen en uw kind aan willen melden voor groep 2-8, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande formulier door te lezen en volledig ingevuld en ondertekend retour te mailen naar: Administratie@obsbenoordenhout.nl of via het aanmeldformulier hiernaast te sturen

Na ontvangst van dit ingevulde formulier zal onze Intern Begeleider contact opnemen met de huidige school. Zij zal informeren naar de ervaringen met uw kind(eren) op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Ook zal zij de meest recente gegevens van het leerlingvolgsysteem en eventuele andere relevante documenten opvragen om te bepalen of een overstap naar onze school passend voor uw kind is.
De intern begeleider zal contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wanneer u nog niet wilt dat wij deze gegevens opvragen en eerst een oriënterend gesprek met onze intern begeleider wilt, kunt u een mail sturen naar administratie@obsbenoordenhout.nl

Aanmelden zij-instromer

Stap 1: downloaden en invullen formulier

Als u uw kind wil inschrijven voor groep twee tot acht bij ons op school dan moet het inschrijfformulier invullen en inleveren bij onze administratie. Hiernaast kunt u dit formulier downloaden.

Stap 2: stuur het formulier naar de school

U moet het ingevulde formulier naar school sturen. Dat doet u naar de administratie. Dat kan via de mail of via onderstaande formulier

Stap 3: de school neemt contact op met de huidige school

Onze intern begeleider neemt contact op met de huidige school van uw kind(eren).

Stap 4: De school neemt contact op met u

Wij nemen contact met u op om in samenspraak te bepalen of wij de juiste school zijn voor uw kind.

Insturen aanmelding groep 2 - 8