Aanmelden

Beste ouder(s) en of verzorger(s),

Om uw kind te kunnen voorzien van goed onderwijs, passende begeleiding, eigentijdse leermiddelen en een veilige omgeving hebben wij vanzelfsprekend gegevens nodig van u en uw kind. Ook hebben we gegevens nodig om met u te communiceren wanneer dit nodig is. Deze gegevens worden voor bovenstaande doeleinde ook uitgewisseld met partners zoals de overheid voor het regelen van bekostiging en ontwikkelaars van digitale leermiddelen voor het voorzien in eigentijds lesmateriaal.

U mag erop vertrouwen dat de door u aangeleverde gegevens uitsluitend gebruikt worden in het belang van uw kind. Een overzicht van deze partners staat omschreven in ons dataregister en is op aanvraag ter inzage beschikbaar. In het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem van de school (ESIS) worden veel gegevens (waaronder: naam, BSN, toets-gegevens) van de leerlingen opgeslagen. Deze gegevens worden door de school gebruikt om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen. Landelijk worden bepaalde gegevens van scholen in Nederland geanonimiseerd geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (basisregistratie onderwijs) en door de Onderwijsinspectie.
De dossiers worden bij het verlaten van de school ter beschikking gesteld aan de nieuwe onderwijsinstantie waar uw kind wordt ingeschreven (denk hierbij aan het voortgezet onderwijs of bij verhuizing of verwijzing aan de nieuwe school) De inschrijving en dossiergegevens zijn indien gewenst bij de directie van de school op te vragen.

Aanvullende informatie over de bescherming van uw gegevens, rechten en de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt u terugvinden in ons Privacy statement op de website via: https://www.dehaagsescholen.nl/privacy-statement/.

Gegevens die u verstuurt middels onderstaand inschrijfformulier worden niet opgeslagen op de website of andere databases anders dan nodig om de inschrijving te verwerken.